Developed in conjunction with Joomla extensions.

Ochrona mienia

Działając w oparciu o koncesję przyznaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nr L-0041/2006, usługi ochrony mienia świadczone przez naszą firmę charakteryzują się wysoką skutecznością ich wykonywania oraz szczególną dbałością o dobra nam powierzone.

Najczęściej ochrona jest realizowana na obiektach w formie całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej. Specjalizujemy się w ochronie zakładów produkcyjnych.

    Zapewniamy:
  • Zespół wykwalifikowanych pracowników
  • Obsługę recepcji wraz z obsługą elektronicznych systemów dostępowych
  • Wprowadzenie standardów minimalizujących ryzyko przywłaszczania mienia przez pracowników
  • Nadzór nad bramami wjazdowymi/wyjazdowymi włącznie z obsługą wagową
  • Monitoring i konserwację systemów CCTV