Developed in conjunction with Joomla extensions.

Rekrutacja pracowników ze Wschodu

Zmiany zachodzące na rynku pracy w Polsce powodują konieczność poszukiwania personelu za wschodnią granicą Polski.

Uwzględniając potrzeby pracodawców Serwis Plus od 2014 r. zajmuje się poszukiwaniem i rekrutacją osób chętnych do podjęcia pracy na terenie RP. Zbudowaliśmy sieć agentów działających na terenie m.in. Ukrainy i Białorusi realizujących nasze zlecenia, obejmujące poszukiwanie zarówno niewykwalifikowanego personelu jak również specjalistów.

    W zależności od potrzeb Klienta zajmujemy się kompleksową rekrutacją obejmującą m.in.:
  • Audyt potrzeb pracowniczych Klienta
  • Weryfikację umiejętności zrekrutowanych pracowników
  • Uczestnictwo w procesie uzyskiwania niezbędnych dokumentów umożliwiających cudzoziemcom legalną pracę na terenie RP
  • Organizację przyjazdu pracowników do Polski
  • Pomoc w organizacji zakwaterowania cudzoziemców