Developed in conjunction with Joomla extensions.

Certyfikat ISO

Usługi mycia, dezynfekcji oraz utrzymania higieny są jedną z głównych dziedzin działalności Serwis Plus z o.o. Ze względu na nieustanne dążenie Spółki do poprawy jakości wykonywania świadczonych usług oraz uwarunkowania rynkowe zobowiązujące sektor usługowy do ciągłego podnoszenia standardów działania pod koniec 2010 r. Zarząd Serwis Plus sp. z o.o. zdecydował o przystąpieniu spółki do wdrożenia Systemu Zarządzania ISO 9001:2008 w zakresie usług mycia, dezynfekcji oraz utrzymania higieny w lokalizacjach, w których Spółka prowadzi w/w działalność.

Procedury Systemu Zarządzania Jakością obejmują kompleksowo cały zakres usługi, gwarantując utrzymanie najwyższych standardów w zakresie jakości działań oraz bezpieczeństwa produktu oferowanego Klientowi. W 2011 r. Spółka została poddana audytom certyfikującym gwarantującym standaryzację procesu usługowego. Audyty zostały pomyślnie zakończone w grudniu 2011 r.

W dniu 13 stycznia 2012 r. system zarządzania w Serwis Plus sp. z o.o. został oceniony i certyfikowany jako spełniający wymagania normy ISO 9001:2008 w zakresie usług mycia, dezynfekcji oraz utrzymania higieny.

ISO PL ISO ENG